Sưởi dầu cho máy nén

Sưởi dầu cho máy nén là việc nên làm cho máy nén sử dụng gas Freon. Khi máy nén dừng, dầu hấp thụ gas freon. Khi khởi động lại, áp suất trong các te giảm đột ngột. dầu bị sủi bọt gây va đập thủy lực cho máy nén.

Sưởi dầu hoạt động khi máy nén dừng và dừng lại khi máy nén hoạt động. Trong trường hợp máy nén bị dừng trong thời gian dài. Cần sưởi dầu từ 12 g đến 24 g trước khi khởi động lai.

Trong máy nén sử dụng gas NH3 không cần sưởi dầu cho máy nén vì dầu không hấp thụ gas NH3.

Máy nén Bitzer
Máy nén Bitzer
GỌI NGAY