Công suất máy nén lạnh khi hoạt động làm thế nào biết được ?

Công suất máy nén (Tấn) tương đương với dòng điện khi máy nén hoạt động ổn định (A)

Đối với động cơ máy nén 1 pha : 

  • 2 tấn – 18 A.
  • 3 tấn – 25 đến 30 A.
  • 4 tấn – 30 đến 40 A.
  • 5 tấn – 35 đến 50 A.

Đối với động cơ máy nén 3 pha :

  • 3 tấn – 18 A.
  • 4 tấn – 25 đến 30 A.
  • 5 tấn – 30 đến 40 A.
  • 7.5 tấn – 35 đến 50 A.

Đơn vị của công suất lạnh :

1 kw = 3.412 BTU.

1 ton = 12.000 BTU.

GỌI NGAY