Bình cao áp

Bình cao áp chứa gas lỏng của hệ thống. Trên bình cao áp có van an toàn để bảo vệ  khi áp suất trong bình chứa tăng cao.

Đặc biệt trong hệ thống sử dụng gas NH3. Cần chọn bình chứa đủ lớn để tránh trường hợp áp suất tăng cao đột ngột. Điều này làm gas NH3 thoát ra môi trường rất nguy hiểm.

Chọn bình cao áp sao cho khi hoạt động mức lỏng ở dưới 50 % sức chứa của bình. Khi cần rút gas toàn bộ hệ thống thì bình cao áp vẫn còn dư thể tích.

Trong các bình cao áp lớn. Người ta còn gắn thêm công tắc bảo vệ khi lượng lỏng trong bình cao áp xuống quá thấp.

Bình chứa cao áp Bitzer F402H

Bình  cao áp Bitzer F402H

Đọc thêm bài viết về Xéc măng máy nén lạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *